Överlevnad

Vi skiljer på Bushcraft och Överlevnad, även om de tu ofta går hand i hand. De största skillnaderna är att i Bushcraft så har du valt att vara i situationen, jämfört med vid en extrem överlevnadssituation så har något gått snett och därför vill du ta dig därifrån så fort och säkert som möjligt. En extrem överlevnadssituation kan uppstå i vildmarksmiljö, lika väl som i en urban miljö, inne i en stad.
Överlevnad handlar således mer om att undvika fara, kontrollera eventuell panik samt att ha kunskap om dina och dina vänners begränsningar, såväl psykiskt som fysiskt.
Likheterna mellan Bushcraft och Överlevnad ligger till stor del i att Bushcraftkunskaper, som till exempel Eld, Vatten och Skydd, markant kan underlätta i en extrem överlevnadssituation, var och när den än uppstår.

På samma sätt som att Bushcraft skänker en kreativ marginal i ditt friluftsliv, och låter dig uppleva naturen djupare, så ger överlevnadskunskap dig ytterligare trygghet i vetskapen om att du kan hantera en mer extrem situation.
Jonas Vildmarks formella definition av Överlevnad är:

Konsten att ta hand om sig själv och andra i den aktuella miljön. 
Vardaglig överlevnad är att leva.
Extrem överlevnad betyder att något fundamentalt gått fel
relativt planen.


Jonas Vildmark delar in extrem överlevnad i fyra huvuddelar:
Förebygga – att undvika att hamna i en kritisk situation
Psyke – Inställning  och mental förmåga
Fysik – Vad kroppen klarar av
Taktik – Kunskap och tekniker
Skillnader och likheter mellan Överlevnad och Bushcraft kan du se mer om genom att klicka på fliken Bushcraft.