Överlevnad

Vi skiljer på Bushcraft och Överlevnad, även om de tu ofta går hand i hand. En enkel definition av Överlevnad skulle kunna vara: Bushcraft draget till sin spets i en extrem situation. De största skillnaderna är att i Bushcraft så har du valt att vara i situationen, jämfört med vid en extrem överlevnadssituation så har något gått snett och därför vill du ta dig därifrån så fort och säkert som möjligt. En extrem överlevnadssituation kan uppstå i vildmarksmiljö, lika väl som i en urban miljö, inne i en stad.
Överlevnad handlar således mer om att undvika fara, kontrollera eventuell panik samt att ha kunskap om dina och dina vänners begränsningar, såväl psykiskt som fysiskt.
Likheterna mellan Bushcraft och Överlevnad ligger till stor del i att Bushcraftkunskaper, som till exempel Eld, Vatten och Skydd, markant kan underlätta i en extrem överlevnadssituation, var och när den än uppstår.

På samma sätt som att Bushcraft skänker en kreativ marginal i ditt friluftsliv, och låter dig uppleva naturen djupare, så ger överlevnadskunskap dig ytterligare trygghet i vetskapen om att du kan hantera en mer extrem situation, både mentalt och fysiskt.
Jonas Vildmarks formella definition av Överlevnad är:

Konsten att ta hand om sig själv och andra i den aktuella miljön. 
Vardaglig överlevnad är att leva.
Extrem överlevnad betyder att något fundamentalt gått fel
relativt planen.


Observera att vi skiljer på Vardaglig överlevnad och Extrem överlevnad. Den vardagliga överlevnaden är helt enkelt vår dagliga hälsa, livsinstinkt och strategiska val som till exempel:
Vilken jacka skall jag välja i dag? Att titta både till höger och vänster innan du går över gatan.
Nu behöver jag gå och lägga mig så att jag orkar med min morgondag.

Jonas Vildmark delar in extrem överlevnad i fyra huvuddelar:
Förebygga – att undvika att hamna i en kritisk situation (även kallat Prepping)
Psyke – Inställning och mental förmåga
Fysik – Vad kroppen klarar av
Taktik – Kunskap och tekniker

Läs mer om Bushcraft under fliken Bushcraft.

Läs mer om våra kurser, klicka HÄR.


In English