Frihet under ansvar

Naturen är källan till allt vi får uppleva här i livet. Vårt vackra lilla jordklot är fyllt av energi både för kropp och själ. Med Kropp menar jag den energi i form av bränsle, föda och material som vi utvinner ur marken, och med Själ menar jag den energi vi upplever då vi beskådar en vacker dalgång eller en spegelblank insjö. Allt vi människor gör påverkar naturen, detta blir väldigt påtagligt då jag under en vandring ser efterlämnat skräp i naturen, men kanske mindre synligt då det handlar om elförbrukning eller koldioxidutsläpp. Vi moderna människor lever i en snabb och effektiv vardag som ibland inte alltid sätter långsiktighet i första rum. Därför är det viktigt för vår framtid att via medvetenhet göra de "rätta" valen till de självklara valen. Jag pratar ofta om det sunda förnuftet och hur detta är en inbyggd gåva vi alla bär på. Det sunda förnuftet hjälper oss, om vi tillåter oss att stanna upp och reflektera, ofta till att göra riktigt bra val. Jag tycker t.ex. att det är sunt förnuft att inte skräpa ner, varken inne i staden eller ute i skogen. Ett "litet" skräp kan i slutändan bilda ett helt berg av avfall som skadar naturen och vår framtid.

Att begränsa de spår jag lämnar
Jag försöker sträva efter att lämna så lite spår som möjligt efter mig. Jag vill visa respekt för områdets innevånare, djur och människor, genom att störa så lite som möjligt och ta seden dit jag kommer. Om jag gör upp en eld ute i naturen försöker jag återställa marken runt och under elden till samma skick som jag fann den i. Om jag ej har markägarens tillåtelse att bryta kvistar och avverka levande träd använder jag fallved och material som jag finner löst på marken. Det material (skräp) som jag bär med mig ut tar jag även med mig hem eller lämnar det på avsedda återvinningsplatser (soptunnor). Att lämna så lite spår som möjligt kräver kunskap och planering inför varje utflykt, men planeringen är ju en tredjedel av nöjet på ett äventyr (Planering-Genomförande-Minnen). Delar av planeringen kan vara att ta reda på de lokala fiskereglerna, om det bedrivs jakt i området just nu eller om det råder ett eldningsförbud. När det gäller utrustning och mat så strävar jag efter att ta med mig för äventyret lämpliga och relevanta saker som genererar så lite skräp som möjligt.
Som du märker så uppskattar jag organisationen Leave No Trace's budskap om hur vi på ett kreativt vis kan njuta och bevara vår vackra natur.
Jag vill understryka att jag tycker att ovan lika väl gäller för storstadsdjungeln som för skogen.

Hur värderar man naturen?
Enligt mig behöver vi värdesätta vår natur högre än vi gjort på senare tid. Så länge vi tar naturen för givet som något gratis och självklart så riskerar vi att ekonomisk vinning alltid går före naturens bästa. Det är en mycket intressant fråga, "hur värderar man naturen?" Det har länge funnits siffror och statistik på hur lönsamt det är att bedriva en industri i ett naturområde och dessa siffror frestas självklart politiker lätt av. Det gör mig därför mycket glad att nu se att det dyker upp allt fler ekoturismföretag och andra natureldsjälar vilka också kan påvisa vinster och arbetsmöjligheter i samma naturområden som industrin. Om politiker kan se att det faktiskt finns ekonomiska alternativ så tror och hoppas jag att de väljer det som gynnar vår natur och framtid.
Men jag tror även att det är farligt att endast se den stora industrin som miljöboven. Det är du och jag som måste börja värdera vår natur så att våra barn lär sig att en hel och ren natur inte är något som kommer per automatik.

Bege dig nu ut i friheten och njut av det ansvar vi fått!

Vänligen
Jonas Landolsi


In English