Bushcraft

Vi får ofta frågan Vad är Bushcraft? Enligt oss är ämnet glädjande nog mycket brett, vilket också gör att definitionen av Bushcraft förhoppningsvis alltid kommer att vara levande i avseendet att frågan, Vad är Bushcraft? kommer att fortsätta att ställas både av nyfikna nybörjare och erfarna bushcrafträvar. Här följer vår definition av vad Bushcraft är.

Bushcraft är benämningen på ett mer rustikt friluftsliv, med fokus på att leva med och av naturen på ett mer traditionellt vis. Om man vill försöka översätta själva ordet Bushcraft till svenska så kan ordet Vildmarkskunskap vara passande. Bushcraft handlar mer om kunskap än om utrustning. Goda vildmarkskunskaper gör ofta att du väljer att bära med dig lite färre saker på dina vildmarksvistelser och den utrustning du väljer är kanske mer traditionell vad gäller utformning och material. Bushcraft skänker dig betryggande marginaler i dina utomhusvistelser, vilket gör att du får en inspirerande historisk förankring i din vistelse samtidigt som du får ut det där lilla extra av din fältvistelse, vandring och paddling. Gammal och ny kunskap i god balans gör att du kan ta till dig naturen på ett mer naturligt sätt och lättare finna ditt inre lugn i vår fantastiska natur.


Foto: Babek Toloe


Jonas Vildmarks formella definition av Bushcraft är:

Konsten att föra sig på ett enkelt, kreativt, hållbart
och ödmjukt vis i vildmarksmiljö


Exempel på olika bushcraftämnen är:
Eld - eldens historia, olika tändtekniker och uppbyggnader av eldar
Vatten - hur man finner och hanterar vatten
Skydd - att skydda dig mot väta, vind och kyla med hjälp av kläder och enklare konstruktioner
Spårning - att kunna se skiftningar i naturen skapade av människa eller djur
Navigering - att kunna läsa naturens, kartans och kompassens guidande tecken
Jakt - att förstå viltets samklang med naturen. Viltvård och förvaltning via olika metoder
Fiske - kunskap om vårt vattenlevande vilt och olika metoder att skörda ett fiskbestånd
Växter - användbara och ätbara växter och träd
Eggverktyg - handhavande och underhåll av till exempel kniv, yxa och såg
Slöjd -  i material som trä, läder, textil, järn, horn och ben
Då du friluffsar med hjälp av Bushcraft så har du själv valt att vara på platsen eller leden. Tack vare dina vildmarkskunskaper gör du dig, i samklang med naturen och de olika årstiderna, så bekväm som möjligt under din vistelse, oavsett om det är en dagstur eller en längre tid i Naturen - allas vårt hem.

Fördelar med Bushcraft
Det kan komma mycket gott ur utövandet av Bushcraft. De fyra största fördelarna som Bushcraft ger oss är:

1 - Miljö
I takt med att kunskap om naturen och hur man för sig i den sprids ökar även förståelsen för kretsloppet och den klimatförändring vi lever i.

2 - Hälsa
Att vistas i skog och mark är bra för kropp och själ. Den fysiska konditionen stärks samtidigt som naturen är en av våra kraftfullaste verktyg då det kommer till att dämpa ångest, utmattning och stress.

3 - Säkerhet
Ett samhälle bestående av individer som bär kunskap om hur man tar hand om sig själv och andra på ett hållbart vis är ett starkt samhälle, både i vardagen och då olyckan eller krisen är framme.

4 - Kultur
Genom att utöva och sprida bushcraftkunskaper bidrar vi till att föra vidare vår kulturhistoria. Människans kultur har alltid formats av att vi är en del av naturen. Våra förfäders vildmarkskunskaper är vår gåva till våra barn och barnbarn.

Överlevnad
Överlevnad skulle enkelt kunna definieras som Bushcraft draget till sin spets i en extrem situation. Skillnader och likheter mellan Bushcraft och Överlevnad kan du se mer om genom att klicka på fliken Överlevnad.

Läs mer om våra kurser, klicka HÄR.


In English