Jägarexamen

Eftersom Jakt är en del av Bushcraft vill vi välkomna dig till att ta din Jägarexamen via Jonas Vildmarks Jägarutbildning.
Med kunskap om fauna, kretslopp och viltvård berikas ditt friluftsliv markant. Jägarexamen ger dina naturvistelser en djupare dimension av insikt samtidigt som du för vidare vårt uråldriga kulturarv av viltvård och tillvaratagande på ett hållbart vis.
Jonas Vildmark erbjuder en unik jägautbildning genom att väva in bushcraftkunskap i Svenska Jägareförbundets ordinarie kursplan. Med Jägareförbundets kurslitteratur som utgångspunkt erbjuds Jonas Vildmarks Jägarutbildning via tre olika alternativ: Terminskurs Teori, Terminskurs Skjutpraktik samt en femdagars Intensivkurs. Samtliga kurser hålls på Lienshyttans Herrgård i det vackra Bergslagens Riddarhyttan med omnejd. Nedan följer en kort beskrivning av de tre kursalternativen, med reservation för ändringar.

Intensivkurs (5 dagar)
Detta är det mest kompletta varianten av Jonas Vildmarks Jägarutbildning. Detta då alternativet även innefattar praktiska bushcraftövningar dagtid. Under fem välfyllda sammanhållna heldagar, med möjlighet till övernattning, täcker vi in all teori och praktik för att du skall få en så bred jägarutbildning som möjligt. Ämnen som berörs är jakthistoria, jaktetik, viltlära, spårning, navigering, skogsliv, säkerhet och första hjälpen, tillvaratagande, vapensäkerhet, skytte och jägarkultur. Veckan avslutas med ett skriftligt teoriprov följt av uppskjutningar, allt med målet att du skall erhålla din Jägarexamen.
I kursavgiften ingår:
 • Föreläsningar
 • Bushcraftworkshops
 • Skjutinstruktör
 • Ammunition till ordinarie övningar
 • Lerduvor
 • Lånevapen
 • Frukost, lunch, middag och fika
 • Boende
 • Examinationskostnad teori samt praktik*
 • Diverse utrustning

Kursavgift per person: 11 000 kr
Kurslitteratur på 831 kr (inkl. frakt) tillkommer. Kurslitteraturen beställs av kursdeltagaren själv, i god tid inför kursen, för förberedande egenstudier. Beställ kurslitteraturen genom att klicka HÄR.
* De personliga examinationskostnaderna (teori samt praktik) på cirka 1200 kr tillkommer. Betalas kontant till Jägareförbundets examinator på plats.

Observera att det är mycket viktigt att intensivkursens deltagare kommer väl förberedda till kursstart. Genom att ha studerat kurslitteraturen noggrant i förväg ökar man sina chanser markant att lyckas på de avslutande examineringarna. Vi vill understryka vikten av förståelsen för att ingen blir en fullt erfaren jägare endast genom att gå en intensivkurs för Jägarexamen. Se intensivkursen som en inspirerande inkörsport till ett livslångt och spännande lärande i den ädla konsten att jaga och samexistera med naturen.

Nästa kursdatum för Jonas Vildmarks Jägarutbildning Intensiv är 7:e - 11:e juni 2017.

Terminskurs Teori (10 x 3 timmar)
Under 10 tillfällen á 3 timmar, utspridda över terminen, avhandlar vi jakt- och bushcraftteori. Kvällsföreläsningar i kombination med hemstudier ger dig en trygg grund att stå på inför det avslutande skriftliga provet. Målet med kursen är att du skall klara av din Jägarexamens teoretiska del.
I kursavgiften ingår:
 • Föreläsningar
 • Fika
 • Diverse utrustning

Kursavgift per person: 3 900 kr
Kurslitteratur på 831 kr (inkl. frakt) tillkommer. Kurslitteraturen beställs av kursdeltagaren själv, i god tid inför kursen, för förberedande egenstudier. Beställ kurslitteraturen genom att klicka HÄR.
Den personliga examinationskostnaden på cirka 300 kr tillkommer. Betalas kontant till Jägareförbundets examinator på plats.

Nästa kursdatum för Jonas Vildmarks Jägarutbildning Termin Teori är hösten 2017.

Terminskurs Skjutpraktik (3 x 8 timmar)
För dig som redan avklarat Jägarexamens teoridel erbjuder vi alternativet att komplettera med den praktiska skjutdelen. Under tre tillfällen á 8 timmar, utspridda över terminen, övar vi på vårt skytte, säker vapenhantering samt skjuter upp. Skjutpraktikkursen avslutas med de praktiska skjutprov som krävs för att erhålla din Jägarexamens praktiska del.
I kursavgiften ingår:
 • Skjutinstruktör
 • Ammunition till ordinarie övningar
 • Lånevapen
 • Lerduvor
 • Lunch och fika
 • Diverse utrustning

Kursavgift per person: 6 300 kr
Den personliga examinationskostnaden på cirka 900 kr tillkommer. Betalas kontant till Jägareförbundets examinator på plats.

Nästa kursdatum för Jonas Vildmarks Jägarutbildning Termin Praktik är hösten 2017.

Välkommen med din intresseanmälan redan nu till alla ovan kursvarianter av Jonas Vildmarks Jägarutbildning. Vi kontaktar dig med de aktuella kursdatumen.
In English