Föräldrar & Barn - Nr 5, 2013
En av mina favorittidningar som behandlar ämnet att bli en familj är det månatliga magasinet Föräldrar & Barn. Det är en intressant och stilig tidsskrift som på ett inspirerande sätt vänder sig till hela familjen som läsare. Därför känns det extra roligt att Föräldrar & Barn vill uppmärksamma det Sonia och jag pysslar med ute i skog och mark. I det senaste numret av tidningen (nr 5, 2013) kan du läsa text om hur man på ett lekfullt sätt kan utmana sitt barn och sig själv till utvecklande naturbus, samt se en hel del av mina bilder från våra äventyr. Du kan se en elektronisk version av artiklarna Naturlängtan och Var inte rädd att prova nya saker genom att klicka HÄR.
Du kommer som läsare av Föräldrar & Barn kunna följa Sonias och mina äventyr även i kommande nummer. Tillönskar dig inspirerande lässtunder under det kommande året.

In English