Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)

Kunskapen om att överleva i naturen är en blandning av Bushcraft-kunskap och insikt om hur ens psyke och kropp fungerar under press. Överlevnadskunskaper stärker egenskapen hos en individ att kunna göra sig så bekväm som möjligt under enkla förhållanden med en begränsad utrustning, eller till och med utan någon utrustning alls. Exempel på sådana kunskaper kan vara läran om hur man bygger skydd, gör upp eld, hittar mat, navigerar, vårdar kroppsskador och mental styrka.

Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS)
Min egen metod för att träna upp kunskap, teknik och skapa erfarenhet vad det gäller överlevnad under mer extrema förhållanden kallar jag rätt och slätt för Jonas Vildmarks Metod för Överlevnadsträning (JVMS), där S:et i förkortning står för Survival. Jag vill understryka att man absolut kan öva på sina färdigheter i skog och mark under betydligt bekvämare förutsättningar än de i denna metod. Detta är en extrem metod för dig som vill utmana dig själv. Sätt dock alltid din och dina vänners hälsa och säkerhet i första rum. Metoden är tänkt att fungera som stöd, reflektion och inspiration till kunskap och upplevelser.
Metoden kan beskrivas med hjälp av formlen [xobject+10xkm+10xh]. Konceptet bygger på förhållandet mellan utrustning, förflyttning och tid. Nedan följer ett exempel på metoden.

Beskrivning av en "JVMS 6"
Om jag väljer att genomföra ett överlevnadsträningstillfälle under 60 timmar (2,5 dygn) så begränsar jag min utrustning till endast 6 saker (object) samt planerar att vid detta tillfälle förflytta mig, genom vandring, en sträcka på 60 km. Med detta exempel byts variabeln x i metodens formel ut mot en 6:a vilket ger ekvationen:

[6object+60km+60h]= "6 saker och 60 km på 60 timmar"

Det vill säga; om jag istället hade valt att vara ute i 120 timmar (5 dygn) förflyttar jag mig ist. 120 km med en större utrustning bestående av 12 saker. Det skulle då kallas för en "JVMS 12".

Utrustning
Definitionen av objekt i utrustningen är att t.ex. en tröja räknas som ett objekt och ett par byxor räknas om ett annat. Ett par strumpor räknas som ett objekt och ett par skor som ytterligare ett. En tältduk räknas som ett föremål och en tältpinne som ytterligare ett objekt. Ett kokkärl räknas som en sak, en brännare som ytterligare ett och en gastub som ett tredje objekt. Om man väljer att plocka med sig en kniv med fast blad räknas dock av säkerhetsskäl knivslidan ej som ett separat föremål. Men detta betyder ej att ett eventuellt bryne, eller liknande utrustning som kan återfinnas på vissa knivslidor, ej räknas som separata föremål.
Min packlista för en "JVMS 6" under sommarsäsong skulle kunna se ut enligt nedan.

1 Overall
2 Träningsskor
3 Kniv
4 Tändstål
5 Karta
6 Kompass

Observera att jag i min totala packlista ovan valt bort t.ex. underkläder och ryggsäck.
Av säkerhetsskäl tar jag, utöver ovan lista, även med mig ett "nödkit" innehållande; ID-kort, fulladdad mobiltelefon, första förband och en C-A-T (Combat Application Tourniquet). Om du är i behov av regelbunden medicinering är även denna medicin något du räknar in i nödkitet. Jag tar även med mig min kamera så att jag kan dokumentera min upplevelse för dig, mina kära läsare.
Ovan är alltså den utrustning som jag tar med mig ut på min övning. Om jag eventuellt skulle hitta föremål och skräp som t.ex. en tom ölburk eller en plastpåse ute i naturen under  övningen så kan jag nyttja dessa om jag ser någon användarnytta i dem.

Förflyttning och tid
I detta "JVMS 6"-exempel planerar jag en lämplig sträcka för vandring på minst 60 km vilken skall tillryggaläggas under de minst 60 timmarna. Ett sätt att uppskatta/beräkna förflyttningsträckan i ett område du ej förflyttat dig i tidigare är att nyttja digitala kartor (t.ex Eniro och Google). Tänk dock på att terrängen kan vara betydligt mer svårforcerad än vad kartan visar. För utvärdering och bekräftelse av sträckan efter avslutat övningstillfälle kan en GPS förvaras i nödkitet. Men om denna GPS planeras nyttjas även som navigeringshjälp så skall denna i så fall även räknas som ett objekt på packlistan. Det är helt ok att byta ut ett av de 6 objekten i min packlista mot ett fortskaffningsmedel som till exempel en cykel, om jag känner att jag kan avvara till exempel kompassen. Men jag skall fortfarande hålla mig ute i naturen under hela 60 timmar, trots att en cykel kanske skulle möjliggöra en snabbare förflyttning. Tänk även på att eventuella lösa tillbehör på cykeln, som till exempel en påhängd packväska eller en cykelpump, definieras som ytterligare objekt som skall rymmas inom ramen för listan, som i detta exempel endast får bestå av 6 saker. Du skulle kunna välja en bil, med alla lösa pinaler bortplockade, men då känns det som att metodens själva grundidé går förlorad.

Less is more
JVMS innebär alltså att ju fler saker du plockar med dig ut i skogen, desto bekvämare kanske du kan göra dig. Men en större packning gör samtidigt att du måste förflytta dig en längre sträcka och därigenom även uppehålla dig längre tid ute i naturens rättvisa, men ibland tuffa, miljö. Förflyttningsmomentet i metoden kanske ses som den mest betungande delen under övningstillfället, men kan liknas vid en överlevnadssituation där valet faller på att söka sig till hjälpen istället för att stanna på olycksplatsen.

Säkerhet och nöje
Tänk alltid på att denna metod, eller andra träningsmetoder i ämnet, är aktiviteter som skall skänka kunskap och upplevelser på ett kreativt och säkert sätt. Dina överlevnadskunskaper kan en dag komma att rädda ditt liv under en eventuell nödsituation. Det är därför mycket viktigt att du genomför din träning med eget ansvar. Lyssna alltid på ditt sunda förnuft och var ärlig mot dig själv samt dina och andras begränsningar. Om du känner dig osäker bör du ej bege dig ut ensam på din träning. Meddela alltid dina/era planer till nära och kära innan ni beger er ut. Att trimma sin bekvämlighet ute i Moder Natur skall vara ett nöje, om än ett tufft sådant. Kom ihåg att du behöver markägarens godkännande om du planerar att göra åverkan (bryta kvistar och fälla träd) på marken du kommer vistas i under träningstillfället.

Ha det så trevligt där ute och hör gärna av er om ni har funderingar kring JVMS, eller om du vill dela med dig av dina upplevelser. Eller varför inte anlita mig som din instruktör under din överlevnadsstrapats.

Läs gärna om hur det gick till då jag för första gången testade min metod i praktiken genom att klicka HÄR.


In English