Överlevnadsseminarium Veskijärve


Plats: Veskijärve, Gnesta, Sverige
GPS-koordinater: N 59° 5.773', E 17° 21.441'
Tid: 2 dagar under september månad.

Svenska Överlevnadssällskapet bjöd under helgen in till ett intressant överlevnadsseminarium på den natursköna kursgården Veskijärve vid Kvarnsjön i Gnestaskogarna. Överlevnadsinstruktörer och vildmarksintresserade från Estland, Finland, Nederländerna och Sverige samlades för att lyssna till tre föreläsningar samt diskutera olika aspekter av överlevnad.

Claes Tovetjärn inledde med en tänkvärd föreläsning om psykologi i en överlevnadssituation där bl.a. definitionen av överlevnad och en incidents olika psykologiska skeden berördes.
Föreläsning nummer två hölls även denna av Claes Tovetjärn. Denna handlade om första hjälpen och sjukvård under primitiva förhållanden. En rak och praktisk föreläsning genom sina många referenser till faktiska militära händelser.

Lars Ståhle avslutade med en spännande föreläsning om fysiologiska omställningar vid svält, törst och sömnbrist. Svenska Överlevnadssällskapets egna praktiska forskning på området låg bl.a. till grund för informationen. Även medicinsk växtlära diskuterades.

Det blev en mycket trevlig och internationell seminariehelg som lockade till många intressanta samtal kring överlevnad. Tack till samtliga deltagare för en givande helg!