SÖS Grundutbildning barmark

Foto: C. Thunell

.


.
Plats: Fränsta, Medelpad, Sverige
Tid: 7 dagar under juli månad
.
Svenska Överlevnadssällskapet (SÖS) har sedan början av 80-talet spridit kunskap om överlevnad och friluftssäkerhet. Detta sker via både teoretiska och praktiska kurser och strapatser vilka ger deltagarna en unik möjlighet att på ett säkert sätt testa sina gränser och få insikt i hur var och en av oss kan reagera i en nödsituation utan mat och utrustning. Under en sommarvecka deltog jag i Grundutbildning barmark tillsammans med sju andra deltagare. Utbildningen leddes av fyra erfarna instruktörer varav en läkare vilken löpande studerade våra hälsovärden vilket gav oss intressanta fysiologiska fakta.
Veckan bjöd på mycket spännande kunskap om bl.a. växter, eld, vattenrening, första hjälpen, bivackering, navigering, psykologi, signalering, jakt och fiske. Ovärderlig kunskap för alla, inte minst oss som regelbundet vistas i ensliga områden.
Jag vill inte gå in mer i detalj på vad denna kurs innehåller eftersom det skulle förstöra överaskningsmomenten för dig då Du tar samma kurs. Men jag kan varmt rekommendera ett besök på SÖS hemsida eller besöka SÖS på Facebook där du kan inspireras och lära mer om dessa överlevnadskunskaper som jag tycker alla människor borde besitta.

In English