Nationalparkerna 100 år

Grattis till oss alla, i dag 24:e maj 2009 firar vi 100 år på Nationalparkernas dag! Den 24:e maj firas Nationalparkernas dag i Sverige och Europa. Det var på denna dag, för jämnt 100 år sedan, som Sveriges riksdag beslöt att inrätta sina första nio nationalparker. Vi var också först i Europa. De svenska företrädarna var inspirerade av de nationalparker som hade bildats i USA under andra halvan av 1800-talet, med start i Yellowstone 1872. Riksdagsbeslutet 1909 gällde också den första egentliga naturvårdslagstiftningen i Sverige och innebar den moderna naturvårdens födelse. Mycket har hänt sedan dess. Flera skyddade områden har tillkommit; idag har vi över 3 000 naturreservat och 28 nationalparker. Det finns dessutom en plan för ytterligare tretton nya parker (källa: naturensar.se).