I kanot längs Black Canyon

Foto: H. Lück
.
.
Foto: H. Lück
.
Foto: H. Lück
.

Plats: Black Canyon, USA
Tid: 4 dagar under oktober månad
.
Vi är ett glatt gäng som bilar 6 timmar nordväst från Tucson upp till Staten Arizonas hörn som gränsar till Nevada. Vi sjösätter våra kanoter och paddlar uppströms längs Coloradofloden genom Black Canyon som är en förlängning av Grand Canyon med Hooverdammen som avdelare. Under helgen stryper man flödet från dammen vilket gör det överkomligt att paddla uppströms, i jämförelse med vardagarnas krav på ett större el-genererande flöde på vattnet. Efter en dags krävande kamp mot flodens krafter slår vi läger, halvvägs framme vid Hooverdammen. Vi behåller vår lägerplats även dagen därpå och fortsätter upp till Hooverdammen som vilken är en mäktig syn, speciellt sett från en liten kanot. Det är även intressant att se byggnationerna av den ännu ej färdiga bron som kommer löpa parallellt med dammen. Då och då gör vi små strandhugg och vandrar upp och klättrar i bergen där vi får uppleva exotiska miljöer. Ett avslappnande och uppskattat inslag under denna tripp är de varma källorna med mycket varmt vatten som strömmar ur berget på olika ställen. Vi hittar även en ”bastugrotta”, en lång grottgång som löper in i berget. Där inne är det mörkt, fuktigt och mycket varmt. Flodens klara vattnet är kallt vilket ger en ovanligt låg temperatur under våra nätter i Black Canyon. Den sista dagen packar vi ihop vårt läger och beger oss nedströms tillbaka till vår bil. Det djurliv vi fått uppleva på nära håll under denna tripp är bergsgetter, fisk och ett rikt fågelliv. Jag är mycket tacksam för att ha fått denna vackra naturupplevelse, bra väder och glada reskamrater.

In English